Grønn prosjektutvikling foreslår på vegne av Byggmester Modalen AS å endre deler av reguleringsplan for Høvåg sentrumsområde.

Endringen går ut på ta ut areal avsatt til miljøstasjon og heller regulere dette arealet til kontor/lager tilpasset håndverksbedriften Byggmester Modalen. 

Merknader til forslaget skal sendes; Grønn Prosjektutvikling – Gundersen, Luntevikveien 44F, 4790 Lillesand eller esben.gundersen@outlook.com innen to uker fra mottak av varselet eller innen 19.03.2021.

Endringsdokumentene er tilgjengelig her: http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021007260&