Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
15. januar:

Koronavaksine: Lillesand kommune tar kontakt med deg når det blir din tur.

Forslag til endring av detaljregulering for Dyvik hytteområde i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd

Reguleringsplan for Dyvik hytteområde ble vedtatt av Lillesand bystyre i møte 13.12.17. Etter klagebehandling ble planen endelig stadfestet av Fylkesmannen i Agder i brev av 09.01.20.

I forbindelse med gjennomføring/opparbeidelse har utbygger sett at det er behov for enkelte justeringer av atkomstløsninger til noen av hyttetomtene. Det foreslås derfor å endre reguleringsplanen.

Her finner du endringsdokumentene

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 04. september 2020