Kontroll av badevannskvalitet hele sommeren

Prøvene blir vurdert i henhold til Folkehelseinstituttets standard og EUs badevannsdirektiv.

Vi måler en bakteriegruppe som heter termotolerante koliforme bakterier (TKB). Hvis bakterien blir påvist kan vannet inneholde sykdomsfremkallende mikrober. Badevannets kvalitet bestemmes ut fra nivået på TKB. TKB er bakterier som normalt finnes i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr.

Temperatur, nedbør, flo/fjære, vind- og strømforhold kan påvirke badevannets kvalitet, og derfor er det viktig at man ser stikkprøvene i sammenheng med hverandre over tid. I perioder med kraftig nedbør kan det komme sterkt fortynnet avløpsvann i overløp. Antallet bakterier reduseres i midlertidig raskt og forholdene er vanligvis tilfredsstillende 2-3 døgn etter at nedbøren har gitt seg.

Resultat målinger fra kontrollerte badeplasser

God badevannskvalitet – er mindre enn 100 TKB pr. 100 ml
Mindre god badevannskvalitet – mellom 100 og 1000 TKB pr. 100 ml
Ikke egnet for bading – mer enn 1000 TKB pr. 100 ml
 

Badevann sommeren 2020
Nr Prøvested uke 24 uke 25 uke 26 uke 27 uke 28 uke 29 uke 30 uke 31 uke 32 uke 33 uke 34 uke 35 
1 Langdalstjønna <10 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10    
2 Ålebekk 30 60 70 290 30 70 <10 20 360 <10    
3 Tingsaker Camping <10 10 980 160 10 20 <10 330 220 <10    
4 Bergstø 40 70 <10 <10 10 <10 10 <10 60 <10    
5 Orehola 10 40 <10 <10 <10 <10 10 10 520 90    
6 SN Hansen 10 60 <10 10 <10 30 <10 600 20 50    
7 Bystranda 30 <10 <10 <10 30 340 10 680 220 20    
8 Guttebukta <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 130 10 <10    
9 Julebauen <10 <10 <10 10 <10 10 <10 60 <10 <10    
10 Fossbekk brygge 40 10 20 40 60 250 <10 130 540 70    
11 Bergshaven 10 10 10 <10 <10 20 <10 60 20 <10    
12 Springvannsstemmen 60 80 10 220 160 600 110 470 120 30