Kontroll av badevannskvalitet hele sommeren

Prøvene blir vurdert i henhold til Folkehelseinstituttets standard og EUs badevannsdirektiv.

Vi måler en bakteriegruppe som heter termotolerante koliforme bakterier (TKB). Hvis bakterien blir påvist kan vannet inneholde sykdomsfremkallende mikrober. Badevannets kvalitet bestemmes ut fra nivået på TKB. TKB er bakterier som normalt finnes i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr.

Temperatur, nedbør, flo/fjære, vind- og strømforhold kan påvirke badevannets kvalitet, og derfor er det viktig at man ser stikkprøvene i sammenheng med hverandre over tid. I perioder med kraftig nedbør kan det komme sterkt fortynnet avløpsvann i overløp. Antallet bakterier reduseres i midlertidig raskt og forholdene er vanligvis tilfredsstillende 2-3 døgn etter at nedbøren har gitt seg.

Resultat målinger fra kontrollerte badeplasser

God badevannskvalitet – er mindre enn 100 TKB pr. 100 ml
Mindre god badevannskvalitet – mellom 100 og 1000 TKB pr. 100 ml
Ikke egnet for bading – mer enn 1000 TKB pr. 100 ml
 

Badevann sommeren 2020
Nr Prøvested uke 23 uke 24 uke 25 uke 26 uke 27 uke 28 uke 29 uke 30 uke 31 uke 32 uke 33 uke 34 uke 35 
1 Langdalstjønna                          
2 Ålebekk                          
3 Tingsaker Camping                          
4 Bergstø                          
5 Orehola                          
6 SN Hansen                          
7 Bystranda                          
8 Guttebukta                          
9 Julebauen                          
10 Fossbekk brygge                          
11 Bergshaven                          
12 Springvannsstemmen                          
13 Reveråsen basseng