I sommer skal Lillesand få en egen badebåt, som går fra sentrum til Skauerøya. Mer informasjon om dette (periode, tider, priser, stoppsteder) vil publiseres her så snart dette er klart.