Det anses ikke som nødvendig å informere befolkningen om lokalt smittetall, da vi nå lokalt og nasjonalt har gått over til en normal hverdag, men med økt beredskap. Dersom vi får lokale smitteutbrudd vil kommunen selvsagt informere innbyggerne om det.