Agder fylkeskommune har fordelt 34,8 mill. kr til regionale næringsfond på Agder