Dialogkonferanse

Dato:
29. januar
Tidspunkt:
09:00 - 00:00
Sted:
Bystyresalen, Rådhuset
Beskrivelse:

Vil du være med å utforme fremtidens helse- og omsorgstjenester i Lillesand?

Lillesand kommune arbeider med å utarbeide ny plan for helse og omsorg.
Planen skal erstatte eksisterende planer og den skal inneholde fire hovedtemaer:

  • Helsefremming og tidlig innsats
  • Samarbeid og samordning på tvers
  • Innbyggerne bor i eget hjem så lenge som mulig
  • Helse- og omsorgstjenester til barn og unge 

Tirsdag 29. januar inviteres politikere, innbyggere, brukere, rådene og ansatte til en dialogkonferanse for å bidra til utformingen av morgendagens helse- og omsorgstjenester i Lillesand kommune. 


Vi spør:

  • Hva fungerer bra med dagens tjenester?
  • Hva kan gjøres bedre og hvordan?
  • Hvordan vil vi ha det i 2030?

Dagen ledes av Per Schanche fra Agenda Kaupang som også vil gi en innledning om dagens situasjon, utfordringsbildet og framtidens behov for boliger og sykehjemsplasser til eldre. 

Sted: Bystyresalen i Rådhuset, Lillesand

Tid: Tirsdag 29. januar kl. 09:00 – 15:00  

Påmelding:
Lovise.kjostvedt@lillesand.kommune.no innen 22. januar 2019.

Lunch blir servert. Gi beskjed ved påmelding om ev. allergier. 

Publisert
15.01.2019
Sist endret
15.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker