Helse, omsorg og sosiale tjenester - Lillesand kommune

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Kommunen yter en rekke ulike tjenester som vi ønsker at du enkelt skal finne fram til på vår nettside. Her er informasjon om tjenestene gruppert i temaer. 

Prøv gjerne søkefunksjonen øverst til høyre på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

I Lillesand kommune er det følgende enheter/avdelinger som yter tjenester knyttet til tema Omsorg, trygd og sosiale tjenester:

Venstremeny
Her finner du tema og undertema.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
21.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker