Avfallshåndtering

Til venstre finner du hvilket tema avfallshåndtering tilhører.

Til høyre finner du lenker med informasjon om avfallshåndtering. Noen av lenkene er knyttet til informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
22.07.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Kommunale virksomheter

EKSTERN INFORMASJON