Skolerute

Departementet gir forskrifter om samlet tid til opplæring i grunnskolen.

Se i menyen til høyre for tjenestebeskrivelsen "Skoleruter / skolens ferier og andre fridager".

  • Kommunen kan gi forskrifter om undervisningstid ut over timerammene i forskriftene etter første leddet. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjøring i Norsk Lovtidend gjelder ikke.

  • Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

  • Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver og eksamen.

  • Departementet kan gi forskrifter om rammer for daglig skoletid og om pauser for elevene.

  • Fylkesmannen i Aust-Agder og Utdannings- og familieavdelinga har utarbeidet fremlegg til felles skolerute for grunn- og videregående skoler.
    Lillesand kommune følger denne anbefalingen.

  • Skolene fastsetter selv 5 planleggingsdager.
Publisert
22.10.2009
Sist endret
06.01.2012

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker