Varsel om vedlikehold av vannledningsnettet i Høvåg

Lillesand kommune vil i tidsrommet tirsdag 30.mai 2017 kl.09:00 til torsdag 1.juni 2017 kl.07:00 utføre vedlikeholdsarbeider på vannledningsnettet i Høvåg.

Vedlikeholdsarbeidene kan medføre periodevis avbrudd i
vannforsyningen i områdene Kvanneid, Kvannes og Kirkekilen.
Abonnentene henstilles om å begrense vannforbruket 
innenfor angitt tidsrom.
 
                                               Enhetsleder VAR

Publisert
26.05.2017
Sist endret
02.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker