Våren er tid for hagestell og rydding.

I den forbindelse har Lillesand kommune har utarbeidet retningslinjer for hogst på kommunens arealer.

Disse er publisert på kommunens hjemmeside (lenke) og er også tilgjengelige i kommunetorget.

Mer informasjon:

Retningslinjer for hogst på kommunale arealer

Egenerklæring for vedhogger

 

Publisert
07.05.2012
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker