Vannlekkasjen ved Møglestu er i ferd med å utbedres

Få abonnenter er berørt

Det har vært en lekkasje på hovedtilførselen til byen og omegn.

Publisert
27.03.2017
Sist endret
28.03.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker