Vannforsyningen til Høvåg er igjen i normal drift

Vannforsyningen til Høvåg er i normal drift igjen i dag 1.juni 2017 etter vedlikeholdsarbeidene denne uken

Alt forløp som forventet.

Publisert
01.06.2017
Sist endret
04.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker