Gravearbeider i Storgata grunnet kabelfeil

Ved testing av kabler fredag oppdaget man feilen, og det ble satt i gang gravearbeid umiddelbart for å forhindre ytterligere strømbrudd.

Arbeidet var stipulert til tre dager, fra oppstart lørdag morgen. Dette arbeidet ser nå ut til å blir forlenget en dag eller to.

Arbeidet har gitt redusert fremkommelighet i Storgata, og deler av parkeringsplassen på Ketil Moes plass har ikke vært tilgjengelig. Parkeringsplassen forventes åpnet igjen onsdag morgen 12. juli. Vi ber publikum benytte parkeringsplass bak Lillesand rådhus som alternativ parkeringsplass.

Arbeidet utføres av Agder Energi, og har vært helt nødvendig for å sikre strømforsyningen gjennom sommeren.

Publisert
08.07.2017
Sist endret
13.07.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker