Sterk forestilling - #hengdeg

22. september kommer Nittedal teater til Lillesand med en sterk forestilling for ungdom og foreldre/ voksne

De vil kjøre forestillinger i aulaen på Lillesand ungdomsskole; én for Møglestu vgs., én for Høvåg ungdomsskole og én for Lillesand ungdomsskole.

For foreldre/ voksne er det satt opp en ekstra forestilling 22. september kl. 17.30-18.30. Forestillingen er gratis.

Arrangementet i Lillesand kommune er initiert av SLT-koordinator i Lillesand.

Det er viktig for oss voksne å få et innblikk i hvordan ungdoms "nettliv" kan være og hvilke utfordringer det gir. Vi vet også at ungdom i Lillesand kommune opplever på kroppen.

Vi anbefaler og anmoder på det sterkeste at alle ser denne forestillingen. 

#hengdeg har digital mobbing i forkus, og konsekvensene av det. Men det er også en forestilling om å ta valg. Stykket gjenspeiler den tøffe hverdagen til dagens ungdom; som eksponerer dem for urealistiske idealer, vold og forventningspress. I dagens digitaliserte samfunn foregår store deler av kommunikasjonen på nett, med et krav om konstant tilgjengelighet.

#hengdeg har et nakent uttrykk, som baserer seg på et digitalt språk med virkningsfulle audiovisuelle kulisser, og blir for mange et sterkt møte med en brutal virkelighet.»


Nittedal Teaters arbeid for psykisk helse:

Nittedal Teater har inngått et partnerskap med Nittedal kommune hvor begge parter skal jobbe forebyggende med fokus på god psykisk helse og godt oppvekstmiljø for barn og unge i Nittedal. I 2013 fikk teateret Nittedal kommunes Tilgjengelighetspris.

Forestillingen #hengdeg startet som et samarbeid mellom Nittedal Teater, Politiet, KRÅD (kriminalitetsforebyggende råd) og Nittedal kommune for å sette fokus på nettmobbing og psykisk helse blant ungdom. Statistikken viser at stadig flere ungdommer sliter med angst, depresjoner, isolasjon og selvmordstanker. 

Forestillingen har vært på turné siden høsten 2013. Den er en sterk opplevelse for publikum og setter fokus på nettmobbing og psykisk helse blant ungdom. Den er et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidet. 

"Vi opplevde økte henvendelser til helsesøster ukene etter elevene hadde sett forestillingen. Ungdommene fortalte om ting de sliter med selv, eller om venner de vet sliter" (Inspektør, Nittedal)

"Vi ble sittende i samtaler med to elever etter forestillingen hvor det kom frem viktige opplysninger i en sak knyttet til et ungdomsmiljø" (Politiet)

Lise Marit Håvemoen
SLT-koordinator

Publisert
06.09.2015
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker