Skog
Skog

Skogbruksaktiviteten 2013 for Lillesand

Året som gikk og forventninger til 2014.

Skogbruksaktiviteten i Lillesand har vært lavere i 2013 enn året før. Årsakene til det er nok sammensatte, men tømmerpriser og avsetningssituasjonen spesielt for massevirke kan forklare noe av årsaken.

For å få et mer riktig bilde av aktivitetsnivået i Lillesand, bør man likevel sammenlikne flere år tilbake i tid. Det viser oss at det har gått litt opp og ned de siste 10- årene.

Skogeiere i Lillesand kommune har til sammen et produktivt skogareal på ca 100.000 dekar. Hogstaktiviteten påvirker skogkulturaktiviteten, og avvirkningen bør opp. Nå er også tømmerprisene på et høyere nivå enn fjoråret, noe som er en motivasjonsfaktor. Spesielt bør eldre bestand med gran prioriteres.

Minner også om den gunstige tilskuddsordningen for skogkulturtiltak, til blant annet planting, ungskogpleie og markberedning. Tilskuddspotten i 2014 er 110 000 kr.

Faghjelp Lillesand/Birkenes i 2014 er Arild Flakk, tlf. 91731216. Han kan kontaktes i forbindelse med befaringer skogkultur.

I vår region er også både AT Skog og NEGskog aktører som kan kontaktes for arbeidshjelp.

Ser fram til et aktivt skogbruksår 2014 :-) !

Årsmelding for skogbruket 2013 i Lillesand kommune finner du her.

Mvh
Anne-Sofie Havstad
Jord- og skogbrukssjef
Lillesand kommune

Publisert
28.02.2014
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker