Sykepleierklinikk på Lillesand bo- og aktivitetssenter

2. mai åpner en helt ny sykepleierklinikk på Lillesand bo- og aktivitetssenter.

Dette er en pilot som gjennomføres på oppdrag fra prosjektet Utvikling av lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet. I Danmark har flere kommuner gode erfaringer med sine sykepleierklinikker, og vi prøver nå altså å få på plass et tilsvarende tilbud tilpasset Lillesand kommune.

Hva er en sykepleierklinikk?
Sykepleierklinikken skal være et supplement til hjemmesykepleien.

To dager i uken vil klinikken ha åpent slik at pasienter som mottar mindre hjemmesykepleietjenester selv kan komme inn til klinikken for å få gjennomført sykepleieroppgavene. Brukeren får med dette større frihet til å velge tidspunkt og et godt påskudd for å holde seg aktiv. Aktuelle sykepleiertjenester ved klinikken kan for eksempel være utdeling av ukesdosett, lettere sårstell og andre mindre sykepleieroppgaver som tidligere har blitt utført i hjemmene.

Hvem kan bruke sykepleierklinikken?
Bruk av sykepleierklinikken krever at man har søkt og fått tildelt tjenesten via kommunens tjenestekontor.

Her finner du mer informasjon om Avdeling for tjenestekontor.

Den som får tilbud om sykepleietjenester på klinikken må kunne komme seg til klinikken med egen bil, eller til fots. Sykepleierklinikken skal ikke overta tjenester som gis ved legesentrene.

Hvor finner jeg sykepleierklinikken?
Sykepleierklinikken er plassert ved hjemmetjenestens kontor ved Lillesand bo- og aktivitetssenter. Er du ikke kjent, kan du få hjelp i resepsjonen.

Klinikken betjenes av sykepleier Mona Grøsle og sykepleier Inger Siltberg

Klinikkens åpningstid: mandag 12-15 og torsdag 12-15

Publisert
17.04.2013
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker