Overgang til nytt høydereferansesystem - NN2000

Det offisielle horisontale koordinatbaserte referansesystemet i Lillesand kommune, har siden 2006 vært EUREF89. Fra og med 15. juni 2012 erstattes NN1954 av NN2000 som nytt høydereferansesystem (vertikaldatum) i Lillesand kommune.

Lillesand kommune er blant de første kommunene i landet som foretar denne overgangen. Hele landet ventes ikke klart før i 2015. 

Overgangen innebærer at høydeverdier i relevante digitale kartbaser og geografiske data som forvaltes av Lillesand kommune, Statens Kartverk og bl.a. Statens vegvesen, byttes ut og justeres opptil 9 cm nedover. Dette gjelder ikke historiske eller analoge kart.

Ved utveksling av digitale kart- og måledata med kommunen skal man for fremtiden, med mindre annet er bestemt, benytte og angi EUREF89 og NN2000 som referansesystem der det er relevant.

Les mer hos statens kartverk:

HREF høydereferansemodell

Transformasjoner

Publisert
03.07.2012
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker