Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Kunngjøring av ny, midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en ny, midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne.

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner, og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne søke om prosjektstøtte.

Søknadsfrist er 1. september 2017.

Informasjon om tilskuddsordningen, veiledning, regelverk og søknadsskjema finner du her.

Med vennlig hilsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postadresse: Pb 8112 Dep 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kmd.dep.no

Publisert
06.07.2017
Sist endret
02.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker