Interiør Lillesand folkebibliotek. Foto: Lillesand kommune
Interiør Lillesand folkebibliotek. Foto: Lillesand kommune

"Kilden" av Gabriel Scott 29. juni kl. 12.00

Opplesning ved Ingjerd Modal på Lillesand folkbibliotek

Publisert
19.06.2017
Sist endret
30.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker