Adkomstveg til/fra Øvreberg fra Jernbanegata vil fortsatt være stengt for trafikk frem til 5. oktober 2018

Omkjøring til/fra Øvreberg blir over Bellevue via Bellevuebakken.

Beboere/eiere er varslet via SMS-melding.

Publisert
08.08.2018
Sist endret
16.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker