Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Åpning av Frivilligsentralen tors. 30. apr. kl. 17 på Café Huset (Jernbanegt. 1)

Alle er hjertelig velkommen!

Vi inviterer lag og foreninger, enkeltpersoner, frivillige og samarbeidspartnere! Vi håper dere/ du tar turen innom torsdag 30. april kl. 17.00.

Ordfører Arne Thomassen kommer, Magne Haugen spiller trekkspill, mens dere nyter kaffe og kake. Det blir også gratis lotteri, med premier sponset av Lillesands butikker.

Kom gjerne bare for å se og høre i første omgang! Om det er enkeltpersoner, lag/ foreninger, eller private/ kommunale enheter, kan vi dra nytte av hverandre. Spre gjerne dette til alle dere kjenner, dette må ut til folket.

Frivilligsentralen i Lillesand kommune:

 • Er et koordinerende kontaktpunkt og en utviklende arena for frivillig arbeid
 • Øke bruken av frivillighet
 • Øke trivsel, forebygging og folkehelsearbeid.
 • Danne møteplasser på tvers av generasjoner, sosiale ulikheter, og identitet.
 • Bygge på likemannsprinsippet.
 • Jobbe tverrfaglig, for best å ivareta mennesker.
 • Skal være et kontaktpunkt mellom mennesker, lag/ foreninger og det offentlige.
 • Er en trygg, inkluderende og åpen møteplass for alle kommunens innbyggere som har lyst til å motta/ delta innen frivillig ubetalt innsats.

Frivilligkoordinator skal fungere som et bindeledd mellom kommunen, lag og foreninger, samt de frivillige hjelpere og brukere. Frivilligkoordinator arbeider nå fra Frivilligsentralens lokaler (Café Huset/ Ungdommens hus, Jernbanegt. 1).

Tenk gjerne igjennom:

 • Har du noen timer til overs i måneden?
 • Glad i å omgås mennesker? Åpen og sosial? Er du ensom? Kjeder du deg?
 • Kunne du blitt en treningsvenn? Kjørevenn? Livsglede ledsager? Turvenn? Leksehjelper? Følgesvenn? Spillevenn? Samtalevenn? Kaffevenn?
 • Lyst til å hjelpe og servere litt på temamøter, pensjonisttreff, ungdomssamlinger, osv.?
 • Er du i en syforening eller lignende, og kan gi en av deres kvelder i året til frivillig arbeid?
 • Kan du avse et par timer til litt fysisk arbeid av og til?
 • Lyst til å jobbe med barn, ungdom eller eldre som kanskje trenger akkurat din hjelp?
 • Er det noe du er god på, og kunne du dele/ lære dette til andre?

Her er uendelig mange ting å nevne, se mennesker rundt deg, og vær et medmenneske for de som trenger deg.                

Hilsen Anja Madshaven, frivilligkoordinator

Publisert
16.04.2015
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker