Hvordan kan vi som foresatte utgjøre en stor forskjell

Slik at våre barn oppnår bedre karakterer og arbeidsvaner?

FAU har den glede å invitere deg til et lærerikt foredrag. 

Kveldens foredragsholder, Jul Halvard Olsen, startet i 2012 SaFMu på Blomdalen ungdomsskole i Mandal. SaFMu’s arbeid har resultert i at matematikk skriftlig eksamen 10 trinn ved skolen har gått fra 2,7 til 3,5 i snitt på fire år.

Sted: Lillesand ungdomsskole

Tidspunkt: 16. januar kl. 18.00

Vel møtt!

Publisert
16.01.2017
Sist endret
17.01.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker