Har dere lyst å sykle tur med en passasjer eller to – beboere ved Dovreheimen står i kø

Sykkelopplæring på trehjulingen på Dovreheimen mandag 20. juni kl. 14.00 ved resepsjonen

Dette har spredd seg til å bli en fantastisk deilig opplevelse for de som ellers er mye inne, og ikke kommer seg så langt på tur utendørs.

Lillesand Frivilligsentral har 5 sykkelpiloter, men vi trenger mange flere. Vi ønsker å få spredd budskapet om dette fantastiske prosjektet, som heter "rett til vind i håret"

Vi ønsker flere kan sykle en tur med sine pårørende og kjente; et fantastisk tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Du trenger ikke være tilknyttet Frivilligsentralen for å sykle denne elektriske trehjulingen som LBA har investert i, men alle må ha en liten instruks og testtur. Opplæring vil bli gitt av Frivilligsentralens opplæringsansvarlig Øystein Vellesen.

Velger dere å sykle for Frivilligsentralen eller for beboere på Dovre ordner vi forsikringen.

Påmelding til Anja tlf 977 78 558  innen mandag 20. juni kl 12.00. Send svar på mail eller ring gjerne for spørsmål.

Publisert
16.06.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker