Foto: Finn Johansen
Foto: Finn Johansen

Hagevanningsrestriksjoner

På grunn av høyt vannforbruk er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele kommunen frem til 15. september 2017

Hagevanningsrestriksjoner er innført for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning, og for at kommunen har nok vann til å fylle opp høydebassengene.

Det er tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange på kveldstid mellom kl. 20.00–23.00. Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt. Kommunen vil kontrollere at restriksjonene følges.

Vennlig hilsen

Roger Edvardsen
Enhetsleder
Enhet for vann, avløp og renovasjon

Publisert
15.06.2017
Sist endret
18.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker