HØRING AV ENDRINGER I LILLESAND KOMMUNES POLITIVEDTEKT

Arkivsaksnr.: 14/1415

På vegne av Lillesand bystyre sendes følgende forslag til endringer i Lillesand politivedtekt på høring: 

"Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt".

Forslaget er nærmere omtalt i høringsbrev datert 08.07.2014.

Høringsfristen er 15.09.2014.

Høringssvar merkes med saksnr 14/1415 og sendes til: postmottak@lillesand.kommune.no eller Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Publisert
11.07.2014
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker