Foto: Finn Johansen
Foto: Finn Johansen

Følg med på kommunereformen på vår hjemmeside

Hva vil en kommunesammenslåing bety for deg og for Lillesand?

Bystyret nedsatte i juni 2014 et politisk arbeidsutvalg som skal følge prosessen nøye, sondere alternative løsninger med ulike nabokommuner og gi fortløpende informasjon til bystyret.

Utvalget består av ordfører Arne Thomassen (H), bystyremedlemmene Helge Røed (A) og Arne Gulbrandsen (FrP). Fra administrasjonen følger rådmann Jan Henning Windegaard og juridisk rådgiver Britt Ragnhild Berg (sekretær) utvalget.

Det er viktig at alle berørte; dvs innbyggerne, næringsliv, politikerne, kommunalt ansatte og andre får tilgang på all mulig tilgjengelig informasjon om kommunereformen. Mye informasjon om prosessen finner du nå på Lillesand kommunes hjemmeside.

Publisert
28.11.2014
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker