Beskjæring av trær og busker mot offentlig vei

Vi minner om at busker og hekker som vokser utover veg, gang- og sykkelveg og fortau kan hindre frisikt, og skape svært trafikkfarlige situasjoner.

Vi ber den enkelte tomteeier kontrollere at ikke trær og vegetasjon vokser inn i offentlig vegareal.

Slik vegetasjon går ut over trafikksikkerheten og skaper problemer for vegvedlikeholdet.

Her finner du mer informasjon.

Publisert
08.07.2015
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker