Beskjæring av trær og busker mot offentlig vei

Vi minner om at busker og hekker som vokser utover veg, gang- og sykkelveg og fortau kan hindre frisikt, og skape svært trafikkfarlige situasjoner.

Vi ber den enkelte tomteeier kontrollere at ikke trær og vegetasjon vokser inn i offentlig vegareal.

Slik vegetasjon går ut over trafikksikkerheten og skaper problemer for vegvedlikeholdet.

Her finner du mer informasjon.

Publisert
08.07.2015
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker