Foto: Frode Sørskaar, Deichmanske bibliotek, Oslo
Foto: Frode Sørskaar, Deichmanske bibliotek, Oslo

Åpning av frøbibliotek på Lillesand folkebibliotek 21. september

Lån frø på biblioteket til å lage dine egne blomster og planter.

Hold av onsdag 21. september, da vil kommune gartner Ellen Barbakken åpne frøbiblioteket i Lillesand.

Lillesand folkebiblioteket åpner frøbiblioteket onsdag 21. september kl. 12.00–12.30 med foredrag av fagleder Ellen Barbakken. Barbakken er kjent som kommunens anleggsgartner og hun vil fortelle litt om frø, frøsanking og oppbevaring av frø.

HVA ER ET FRØBIBLIOTEK:
Frøbibliotek finnes ved flere bibliotek i USA (Seed Libraries) og har spredt seg til flere land. Norge (Deichmanske bibliotek, Oslo) fikk sitt i første i fjor.

BAKGRUNN:
Å ta vare på og benytte seg av ressursene rundt oss er viktig kunnskap og viktig å formidle. Ny forskning viser også at lokal forankring og de nære ting tenner klimaengasjement. Dette er en god måte å få folk til å bli mer miljøengasjert.

HVORFOR BIBLIOTEK?
I tillegg til å ha ansvaret for frøsamlingen, oppbevaring og utlån vil vi:

  • Arrangere aktuelle foredrag / møter for store og små
  • Utvikle egen samling som dekker etterspørselen etter mer kunnskap
  • Nå nye bruker grupper og engasjere gamle! 

Vi oppfordrer folk til å ta med frø til bibliotekets frøbibliotek og kanskje du kan låne med deg andre frø hjem. Disse frøene vil vi låne ut til folk som er interessert i å så sine egne blomster og planter, og forhåpentligvis får vi frø igjen til høsten fra egendyrkede blomster som vi igjen låner ut til interesserte.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Lillesand folkebibliotek, Enhet for miljø, drift og samferdsel i Lillesand kommune og Sand birøkterlag.

Publisert
12.09.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker