Musikk- og kulturskole - opptak

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Annet

Opprettet: 30.11.2015 16:13:31
Oppdatert: 03.08.2017 10:01:35

Publisert
02.10.2012
Sist endret
12.02.2019