Utomhusanlegg - normal

Beskrivelse

Normal for utomhusanlegg legger premisser for funksjonskrav og fysisk utforming for kommunalt eide utomhusanlegg i Lillesand. Normalen gjelder også for andre utomhusanlegg der det stilles krav om utomhusplan.

Begrepet ”utomhusanlegg” omfatter utendørs anlegg for rekreasjon i tettsted og friluftsliv jf. definisjon i KOSTRA, samt utendørs idrettsanlegg for breddeidrett. Eksempelvis lekeplasser, parker, grøntanlegg ved institusjoner og veier, badeplasser, løypenett, skjærgårdspark, mv.

Anlegg som skal følge normalen, kan være lokalisert på områder regulert til ”friområde”, ”grønnstruktur”, ”bebyggelse og anlegg” og ”idrettsstadion”, så vel som uregulerte arealer.

Publisert
22.08.2013
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker