Utleiereglement og utleiesatser eTeateret

Beskrivelse

Lillesand kommune v/Avdeling for kultur og fritid administrerer utleie av eTeateret.

Gjeldende utleiesatser finner du her.


REGLER FOR UTLEIE

(Vedtatt i Tjenesteutvalget 2010 - Arkivsaksnr. 10/1416)

 • eTeateret skal i utgangspunktet ikke leies ut til regelmessige øvelser. Unntak for spesielle grupper fremforhandles i hvert enkelt tilfelle. Kontrakten skal ikke ha varighet på mer enn et år om gangen.
 • Ved utleie til arrangementer avtales antall øvelser i forkant av arrangementet. Øvelser er inkludert i leieprisen.
 • Salen leies vanligvis ikke ut på kinodager. Ønsker man å leie på en kinodag vil leien økes for å kompensere for manglende inntekter.
 • Skal det selges billetter til forestillingen, skal dette gjøres via eTeaterets billettsystem. Leietaker kan velge om det skal selges billetter i billettsalg eller på internett. Selges billetter på internett vil leietaker få en link til billettsalget, til bruk på hjemmesider og lignende.
 • For arrangementer som går over lengre tid kan det forhandles om leietakstene.
 • Kommunale aktører bruker lokalene gratis, men faktureres for tekniske tjenester, personell og renhold.
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på utstyr, inventar eller bygg.
 • Leietaker må være ute av huset senest kl 2330.

Teknisk utstyr

 • Har leietaker behov for lyd/lys skal dette betjenes av tekniker. Leie av tekniker faktureres pr time og er ikke inkludert i leieprisen.
 • Benyttes eTeaterets tekniske utstyr (lyd, lys, projektorer og lignende) til arrangementer på eTeateret er bruken inkludert i husleien.
 • Eget teknisk utstyr kan medbringes. eTeateret tar ikke ansvar for eksternt teknisk utstyr. eTeateret kan skaffe teknisk personell, hvis leietaker ikke kan betjene utstyret selv. Tjenestene vil bli fakturert pr time.
 • Skal det leies teknisk utstyr fra LUS eller Sanden Revyteater, skal utstyret betjenes av eTeaterets tekniske personell.

Personell

 • Ved arrangement skal det alltid være en representant for eTeateret til stede.
 • eTeateret kan stille med teknisk personell til lyd og lys ved behov. Tekniske tjenester/personell er ikke inkludert i leieprisen og faktureres pr time.
 • Skal kiosk og billettsalg være bemannet ved arrangementet, skal eTeaterets personell benyttes.

Renhold

 • eTeateret sørger for renhold i etterkant av arrangementet.
 • Renhold er inkludert i leieprisen.

Annet

Eier:

Enhetsleder for kultur og bibliotek


Publisert
18.10.2010
Sist endret
27.11.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker