Utleiereglement og utleiesatser aulaen Lillesand Ungdomsskole (LUS)

Beskrivelse

Kontaktperson for aulaen LUS er Espen Ekse-Gundersen.

E-post: post.lus@lillesand.kommune.no

Tlf: 91379392


Gjeldende utleiesatser finner du her.


UTLEIEREGLEMENT

(Vedtatt i Lillesand bystyre 17.06.2015.)

 • LUS administrerer utleie av aulaen.
 • Aulaen skal ikke leies ut til regelmessige øvelser.
 • Det avtales tid til opprigg/nedrigg og øvingstid i forkant, fortrinnsvis utenom skoletid.
 • Skal det settes ut stoler må dette avtales på forhånd, og leietaker må ordne dette selv.
 • Leietaker må være ute av huset senest kl 22.30.
 • Arrangementer i kommunal regi bruker lokalet gratis mot at det ryddes, moppes og stolene settes tilbake.
 • Leietaker ordner selv med eventuelt billettsalg ved inngangen.
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på utstyr, inventar eller bygg.
 • 

Teknisk personell og utstyr

 • Teknisk ansvarlig er Tomas Hovland.
 • Ved arrangement skal det alltid være en ansvarlig tekniker til stede.
 • Eget teknisk utstyr kan medbringes. LUS tar ikke ansvar for eksternt teknisk utstyr.
 • Hvis aulaens tekniske utstyr skal benyttes skal dette betjenes av en tekniker.

Renhold

 • Kommunen sørger for reihold i etterkant av arrangementet.
 • Leietaker setter stoler og utstyr på plass, og rydder søppel.
 • Dersom det trengs ekstra reinhold etter et arrangement ut over det som er vanlig, kan leietaker faktureres for dette.

Annet

Eier:

Enhetsleder for Kultur og bibliotek


Publisert
18.10.2010
Sist endret
27.11.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker