Tekniske hjelpemidler - utlån

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, eller har du vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag, og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har problemer med å utføre daglige gjøremål for en kortere eller lengre periode.

Pris

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

 • Søknadsskjema ved varig behov finner du på NAV sine sider
  NAV Hjelpemiddelsentral.
  Skjema kan også fås ved henvendelse i kommunetorget eller ved Lillesand bo- og aktivitetssenter.

Kontaktpersoner:
(gjelder tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen)

 • Tor Granli - servicemann vedrørende tekniske hjelpemidler
 • Nina Solum - synskontakt (for henvendelse om synshjelpemidler)
 • Elin Tønnesland - hørselskontakt (for henvendelse om hørselshjelpemidler)
 • Grete Aune - for henvendelser vedr. øvrige hjelpemidler, boligsaker og bilsaker for funksjonshemmede
 • Terje Elseth - byggteknisk kontakt ved henvendelser om tilrettelegging av boliger for funksjonshemmede

Saksbehandling

 • Ved varig behov
  NAV Hjelpemiddelsentral behandler saken fortløpende.  Du får et skriftlig vedtak. Behandlingstid kan variere avhengig av hvilke hjelpemidler det gjelder.
 • Ved tidsbegrenset behov
  Kommunen behandler saken fortløpende. Samtidig avtales tidspunkt for tilbakelevering. 

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annet

Opprettet: 28.11.2011 16:42:15
Oppdatert: 30.01.2012 12:03:42
Eier:

Kommuneergoterapeuten


Publisert
01.01.2012
Sist endret
14.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

Brosjyrer og dokumenter

Beslektede tjenester