Havne- og farvannsloven - retningslinjer ved søknad om tiltak

Beskrivelse

Retningslinjer ved søknad om tiltak etter havne- og farevannsloven gir en beskrivelse av:

  1. Forholdet mellom havne- og farevannsloven og annen lovgivning
  2. Behandling av søknader om tiltak

Retningslinjer ved søknad om tiltak etter havne- og farvannsloven

 

Publisert
08.04.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker