Psykososialt kriseteam

Beskrivelse

Ved alvorlige livshendelser som ulykker, voldelige handlinger, uventede dødsfall og trusselsituasjoner, kan man få hjelp fra kommunens psykososiale kriseteam.

Psykososialt kriseteam skal ha kompetanse til å bistå og utfylle det ordinære hjelpeapparatet.

Alle i teamet har erfaring med å bistå mennesker i vanskelige situasjoner.

Psykososialt kriseteam kan hjelpe med å:

  • gi og koordinere psykososial førstehjelp.
  • vurdere behov for oppfølging av rammede, pårørende og hjelpepersonell.
  • etablere kontakt med det ordinære hjelpeapparatet ved behov.

Henvendelser til psykososialt kriseteam går via beredskapsleder på telefon:

37 26 15 00/ 95744020

Målgruppe

  • Rammede
  • Pårørende
  • Hjelpepersonell
  • Berørte institusjoner / organisasjoner.

Kriterier/vilkår

Psykososialt kriseteam utkalles:

  • Der hvor sjokket og følelsen av kaos er så stort hos de berørte at hjelp fra nettverket rundt ikke vil være nok.
  • Der arbeidsplasser / institusjoner (f. eks skole) trenger umiddelbar oppfølging og bistand etter en krise.
  • Der det kan være behov for oppfølging av vitner og hjelpere i situasjonen for å hindre negative senvirkninger.
Publisert
03.02.2011
Sist endret
08.12.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker