Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Beskrivelse

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er et tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp.

Det er ikke lenger alltid riktig med sykehusinnleggelse for pasienter som trenger behandling og observasjon gjennom hele døgnet. Nå vil flere i stedet få sitt tilbud av kommunen. Tilbudet gjelder pasienter som har kjente diagnoser eller kroniske sykdommer, og som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp uten å bli innlagt på sykehus.

Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommune samarbeider om det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp. Avdelingen er lokalisert ved Valhalla helsesenter i Kristiansand. Avdelingen har akuttmedisinsk utstyr og kan utføre laboratorieundersøkelser. Lege er til stede hver dag, og avdelingen har flere sykepleiere enn en vanlig korttidsavdeling. 

Avdelingen har et nært samarbeid med kommunene og med Sørlandet sykehus Kristiansand. 

Kriterier/vilkår

Pasientene må være 16 år eller eldre. 

Det er fastlegen, sykehjemslegen eller legevakten som henviser til Øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er fastlegen eller sykehjemslegen som henviser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Her finner du mer informasjon om saken.

Publisert
05.01.2015
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no