Norskkurs for minoritetsspråklige (utlendinger)

Beskrivelse

Kursene går på dagtid tre dager i uka. Kursene har forskjellige nivå og progresjon.

  • Kursene er åpne for alle som vil lære norsk.
  • Innvandrere med rett eller rett og plikt til norskopplæring får gratis opplæring.
  • Andre søkere må betale kursavgift.

Undervisningen følger:
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Søknad og adresser:
Fyll ut søknadsskjema og send det til Enhet for voksenopplæring.

Postadresse: 
Enhet for voksenopplæring
Pb. 23
4791 Lillesand

Besøksadresse:
Dovreveien 7, inngang nord.

Søknadsskjema: 
Elektronisk skjema

Annet

Eier:

Enhet for voksenopplæring v/rektor


Publisert
24.08.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker