Næringsutvikling – Nyetablering

Beskrivelse

  • Har du planer og ideer om å starte en ny bedrift i Lillesand?
  • Arbeider du i en bedrift som vurderer Lillesand som en mulig ny lokalisering?

Lillesand Vekst er et samarbeid mellom Lillesand kommune og det lokale næringslivet, og fungerer som vår førstelinjetjeneste for nyetablering.

Hos Lillesand Vekst kan du blant annet få:

  • Informasjon om etablererkurs og regionale tilbud for gründere
  • Informasjon om regionalt næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  • Informasjon om mulige lokaler og næringsarealer i Lillesand
  • Informasjon om aktuelle bransjenettverk og samarbeidspartnere

Ta direkte kontakt på kristian@lillesandvekst.no eller 47 61 01 63 for mer informasjon om hvordan Lillesand Vekst kan hjelpe deg videre med dine etableringsplaner.

Publisert
05.11.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker