Musikk- og kulturskole - opptak

Beskrivelse

Kulturskolen i Birkenes og Lillesand ble opprettet i 1991 som en videreføring av eksisterende kommunalt musikkskoletilbud i begge kommunene.

Leder/ rektor:     Jo Eskild

Kulturskolens mål er å gi et allsidig tilbud innenfor de ulike kunst- og kulturfagene til barn og unge i Lillesand og Birkenes kommune. Kulturskolen har knyttet til seg dyktige lærere med bred kompetanse, som så langt det er mulig forsøker å gi undervisning som passer den enkelte elev.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Annet

Opprettet: 08.10.2008 12:37:06
Oppdatert: 24.04.2012 15:14:00

Publisert
20.06.2010
Sist endret
14.10.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker