Lokal luftkvalitet - klageportal

Beskrivelse

Lillesand kommune og Saint Gobain Ceramic Materials har samarbeidet om å opprette en klageportal hvor innbyggere kan sende inn klager på opplevd vond lukt som stammer fra Saint Gobain CM. Klagene sendes til og håndteres av Saint Gobain CM. En slik klagemulighet er et viktig tiltak både for bedriften og kommunen, og er ikke minst et bidrag til bedriftens egenkontrollsystem. Bedriften rapporterer til Miljødirektoratet i henhold til egne rutiner.

Her kan du melde inn opplevd vond lukt knyttet til utslipp fra Saint Gobain CM.

For henvendelser til Saint-Gobain CM som ikke omhandler lukt benytter du:

info.cas@saint-gobain.com brukes ved generelle henvendelser
naboklage@saint-gobain.com brukes for andre klager (ikke lukt)

Publisert
12.02.2019
Sist endret
12.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker