Gebyrer og betalingssatser

Til venstre finner du en oversikt over de ulike kommunale gebyrer og betalingssatser.

Gebyrregulativ og betalingssatser er et vedlegg til økonomiplanen. Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen, og oppdateres årlig med nye satser.

Gebyrregulativ omfatter gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og for tjenester med hjemmel i plan og bygningsloven og matrikkelloven.

Betalingssatser viser prisfastsettelsen på de øvrige kommunale tjenestene som tilbys. Barnehagesatsene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Publisert
02.01.2013
Sist endret
08.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker