Svangerskapsomsorg/ Jordmortjenesten

Beskrivelse

Jordmortjenesten kan tilby:

 • Samtaler før en evt. graviditet.
 • Samtaler i valgsituasjon ved uplanlagt svangerskap
 • Oppfølging i svangerskapet
 • Fødsel og foreldreforberedende kurs - gratis
 • Ammeveiledning
 • Hjemmebesøk etter fødselen
 • Samtale etter fødselen / etterkontroll / prevensjonsveiledning

Svangerskapsomsorgen i Lillesand er et gratis tilbud til alle gravide. Gravide friske kan selv velge om de vil gå til jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse. Vi anbefaler deg å gå både til jordmor og lege da vi er fagpersoner med forskjellige og utfyllende kompetanser.

I tillegg til fastlege, samarbeider jordmor bl.a med Sørlandet sykehus SSA / SSK og privatpraktiserende gynekologer. Helsesøster er også en viktig samarbeidspartner, som følger barnet og familien etter fødselen.

Kontaktinformasjon Lillesand helsestasjon
Jordmor tilstede: mandag-fredag kl. 09.00-15.00 
Tlf. 99110539/ 37261580
Storgata 1B, 3.etg. Lillesand 

Målet for svangerskapsomsorgen er å gi oppfølging og veiledning, medvirke til at svangerskap og fødsel forløper så normalt og trygt som mulig for både mor og barn. Forberedelser til foreldrerollen.

Ved bekreftet graviditet oppfordrer vi at du tar kontakt med din fastlege eller jordmor for tidlig livsstilsamtale i svangerskapsuke 6 -10. Diverse blodprøver anbefales tas hos fastlege etter svangerskapsuke 12 og før utgangen av svangerskapsuke 15. Jordmor eller fastlege vil henvise deg til rutine ultralyd.


Anberfalte konsultasjoner:

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med åtte konsultasjoner. Ved behov vil den gravide få tilbud om ekstra oppfølging utover basisprogrammet.

 • Ca Uke 6-10
 • Ca Uke 12-15
 • Ca Uke 18-20 Ultralyd
 • Ca Uke 24
 • Ca Uke 28
 • Ca Uke 32
 • Ca Uke 36
 • Ca Uke 40

Hvis barnet ikke er født til termin vil den gravide bli henvist til tidlig overtids kontroll med ultralyd en uke over termin, på SSA eller SSK.

Du kan når som helst ta kontakt med jordmor på helsestasjonen. Vi ønsker velkommen til et trygt og hyggelig samarbeid!


Hva du må huske å ta med til hver kontroll:

 • Helsekort for gravide, skjemaet fylles ut på første kontroll.
 • Urinprøve: Ta med morgenurin hver gang du skal til kontroll. Morgenurin vil si første gang du er på toalettet om morgenen.
  • 1. Vask eller dusj deg nedentil før vannlatningen.
  • 2. La den første strålen gå i toalettet, resten lar du gå i et helt rent glass (Glasset kan du kjøpe på apoteket)
  • 3. La urinen stå kjølig hvis det er en stund til du skal til kontroll.
 • Blodprøvesvar. Prøver anbefales å tas etter svangerskapsuke 12 men før utgangen av svangerskapsuke 15. Be om å få tilsendt alle originalsvar når disse foreligger.
 • Ultralydskjema dersom dette foreligger
 • Vekt. Om du har egen badevekt hjemme, sjekk vekten hjemme om morgenen før du skal til lege eller jordmor.

 Anbefalte blodprøver og tilleggsprøver ved behov:

 • HIV Syfilis
 • Hb (hemoglobin)
 • S-Ferritin (serumferritin)
 • Hep B (hepatitt B)
 • Blodtype og immunisering og blodtypeantistoff
 • HbA1c (glykosylert hemoglobin A)
 • Glukosebelastning i svangerskapsuke 24-28
 • Gonoré
 • Hepatitt C
 • Klamydia
 • MRSA (meticillinresistente stafylokokker)
 • VRE (vankomycinresistente enterokokker)
 • ESBL (extended spectrum betalactamase)
 • Røde hunder (Rubella)
 • Toksoplasmose
 • Fosterdiagnostikk og genetisk veiledning 

Undersøkelse ved kontrollene

 • Blodtrykk
 • Urinprøve
 • Vekt
 • Symfyse - fundusmsmål. Ved hjelp av målband måler vi hvordan livmoren og barnet vokser.
 • Fosterlyd. Vi lytter på barnets hjerteslag.
 • Kjenner liv
 • Leie. Hvordan fosteret ligger i livmoren.
 • Blodprosent blir tatt enkelte ganger.

Emner vi tar opp ved kontrollene

 • Ansvar for eget svangerskap
 • Hjemmesituasjonen før under og etter fødselen
 • Ernæring, helse og livsstil.
 • Samliv og foreldrerollen.
 • Følelsesmessige forandringer og utfordringer
 • Fødsel, barseltid og amming
 • Fødsel og foreldreforberedende kurs - gratis
 • Arbeidssituasjonen
 • Prevensjonsveiledning


Anbefalte lenker og nettsider

Gravidiet, fødsel og barsel:

Amming:

Andre relevante lenker:

Målgruppe

Gravide

Pris

Tjenesten er gratis.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 01.12.2015 14:27:55
Oppdatert: 27.02.2018 15:36:29

Publisert
15.08.2017
Sist endret
21.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Beslektede tjenester