Helikopterlandinger

Beskrivelse

Reglene for bruk av en landingsplass for helikoptre er enkel hvis det skal gjennomføres 12 bevegelser eller færre (6 avganger og 6 landinger) pr uke. Da trengs det ikke noen konsesjon. Det eneste som trengs er grunneiers tillatelse. I de fleste tilfellene vil dette være kommunen.

Dette gjelder kun naturlig landingsplass – ubearbeidet natur. Dvs at det ikke på noen måte er innrettet som landingslass.
Dersom det er tilrettelagt det minste for helikopterlanding/avgang – så trenger man konsesjon uansett antall bevegelser.

Hvis støymessige eller sikkerhetsmessige forhold tilsier det kan luftfartstilsynet forlange konsesjon uansett antall landinger/avganger og uansett fysisk tilrettelegging.

Hvis landingene skal foregå innenfor tettbebyggelse eller i nærheten av en folkeansamling skal også politiet underrettes om landingene. Noen politikamre gir tillatelse til landing, andre bare mottar beskjeden uten å gjøre noe mer med den. Det er, med andre ord, kommunens ansvar å vurdere miljøhensyn og andre ulemper for befolkningen for en slik landingsplass.

Luftfartstilsynet vurderer bare sikkerheten, og vil ikke bli involvert med mindre det søkes om konsesjon for landingsplassen.

En konsesjonssøknad er nødvendig hvis det planlegges på hyppigere bruk enn 12 bevegelser i uken.

Reglene for en konsesjonssøknad finner du på:

Luftfartstilsynets internettside http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/, BSL, BSL E 1-1 Forskrift om konsesjon for landingsplasser.

Annet

Eier:

Fagleder for Miljø og samferdsel


Publisert
04.01.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker