Byggesak - skjemaer

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i byggesaker.

Gjennom ByggSøk kan du sende byggesøknader elektronisk til kommunen. Søker ledes gjennom byggesøknaden og du får hjelp underveis i utfyllingen.

Link til ByggSøk. 

Ønsker du likevel å bruke manuelle skjemaer så finner du dem her.

Forhåndskonferanse - informasjon og skjema

Her finner du mer om byggesaksgebyret.

Nabosamtykke/naboerklæring

Publisert
31.01.2012
Sist endret
09.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker