Brobyggergruppa

Beskrivelse

Brobyggergruppa er et samarbeid mellom Lillesand kommune og frivillige lag og foreninger. Den består av representanter fra både kommunen og frivillige lag og foreninger. Brobyggergruppa skal bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidstilbudet.

Målgruppe

Barn og ungdom som ønsker å delta i en fritidsaktivitet, men som av en eller annen grunn strever med å finne seg til rette. Alle som bruker tid og engasjement på barn og unges fritid og som har spørsmål eller behov for veiledning.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ledere og trenere i frivillige lag og foreninger:
Ved spørsmål om refusjon, behov for informasjon eller veiledning ta kontakt med Familiesenteret.
 
Foreldre og barn/ungdom:
Har du barn som av en eller annen grunn ikke kan delta i det ordinære fritidstilbudet og har spørsmål eller behov for veiledning videre, kan ringe Kommunetorget (37261500) og be om kontakt med Familiesenteret.

Søknadsfrist

Henvendelser behandles fortløpende.

Annet

Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen.


Publisert
07.07.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker