Båtplass kommunal

Beskrivelse

Her finner du viktig aktuell informasjon om saken:

Småbåthavn - tildelingsreglement

Småbåthavn - utleiereglement

 

Annen relevant informasjon:

Avfallsplan for småbåthavner eid av Lillesand kommune

Avfallsplan kart

Avviksskjema småbåthavn

Oversikt over båthavner
StedAntall plasserType bryggeAndre opplysninger
Kaldvell/Heldal ca 30 plasser/-fester Flytebrygge/fjell Begrenset parkeringsplass
Tingsaker 194 plasser + 26 jolleplasser Flytebrygger + jollehavn Parkeringsplass og båtutsettingsrampe
Luntevik 24 plasser Flytebrygge  
Høvåg 28 plasser  Flytebrygge Parkeringsplass
Bergstø småbåthavn     Privatisert i 2002. Tildeling fra kommunal venteliste.
Oreholla 46 plasser Primært flytebrygge  
Kokkenes ca 28 plasser  Båtfeste Parkeringsplass og båtutsettingsrampe
Konsul Hansens brygge 14 plasser  Bøyeplass Begrenset parkeringsplass
Ura/Julebauen 10 plasser  Båtfeste  
Sentrum 27 plasser Flytebrygge  
 Nye Kokkenes 70 plasser Flytebrygge Innskudd +årsleie


Ventelister - oppdatert pr 11.05.2018:
Ventelistene er sortert etter ønsket størrelse på båtplass. Navn merket med rødt, er ikke registrert med bostedadresse i Lillesand kommune, i båtplass systemet.

Byttelisten går foran ventelisten.

Lillesand
Høvåg

 

Vinteropplag - småbåter

Kontaktpersoner:
Tingsaker: Lillesand Motorbåtklubb v/Arvid Sørbø Tlf 37 27 16 02
Kokkenes: Lillesand seilforening 

Kriterier/vilkår

Merk: (§ 11) Ved tildeling av båtplass må båten være registrert på søker og tydelig merket. Registrering skal være i orden 30 dager etter tildeling. 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema gjelder for samtlige kommunale småbåthavner i kommunen, gjelder også for bytte av båtplass og oppføring på venteliste.

Søknadsskjema


For eventuelle spørsmål ta kontakt med Kommunetorget tlf 37 26 15 00 eller e-post: torget@lillesand.kommune.no

Annet

Eier:

Kommunetorget


Publisert
20.08.2010
Sist endret
11.05.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker