Retten til innsyn

Lillesand kommune publiserer postlister og dokumenter på Internett.

Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Finner du likevel ikke saken din på Innsyn så kan det ha flere årsaker.

Saker eldre enn ett år blir fjernet automatisk fra Innsyn. Du har likevel anledning til å be om innsyn. Kontakt Kommunetorget for hjelp.

Du kan be om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet. Kommunen praktiserer meroffentlighet. I noen tilfeller har kommunen ikke anledning til å offentliggjøre dokumenter som er unntatt offentlighet (iflg lovverket), mens i andre tilfeller så skal det vurderes.

Innsynsbegjæringer sendes til postmottak@lillesand.kommune.no. Oppgi så presist som mulig hvilke dokumenter du ønsker innsyn i. Vennligst opplys om du er part i saken, da har du større innsynsrett.

Publisert
12.07.2010
Sist endret
27.11.2015